medium text sizelarge text sizelarge text and high contrast

Baineann an suíomh seo úsáid as fianáin. Faigh tuilleadh eolais.

D’úinéirí tí

Má tá tú buartha faoi aisíocaíochtaí morgáiste, nó má tá do mhorgáiste i riaráistí, déantar cur síos sa rannán seo ar na roghanna agus tacaíochtaí atá ar fáil chun cabhrú leat do theach a fhanacht.

Do thionóntaí

Má tá fadhbanna agat do chíos a íoc, sa rannán seo déantar cur síos ar conas rochtain a fháil ar an íocaíocht Forlíonadh Cíos agus ar thacaíochtaí eile do thionóntaí.

Fiachas faidhbe

Sa rannán seo, is féidir faisnéis ginearálta maidir le fiachas a fháil, lena n-áirítear faisnéis faoi bhailiú fiachais, rátálacha creidmheasa agus nósanna imeachta a bhaineann le féimheacht.

Má chailleann tú do theach

Má tá imní ort go gcaillfidh tú do theach, déantar cur síos sa rannán seo ar conas a oibríonn cumainn tithíochta agus conas rochtain a fháil ar thithíocht údaráis áitiúil.