Gaeilge | English

Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid

Comhlíonann an Bord um Fhaisnéis do Shaoránaigh na rialacháin maidir le Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid (Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Faisnéis Earnála Poiblí a Athúsáid) 2005 (arna leasú)) agus spreagamid an fhaisnéis a tháirgimid a athúsáid. Tá na rialacháin ar fáil ag www.psi.gov.ie.

Féadtar faisnéis agus cáipéisí a fhaightear ó http://www.keepingyourhome.ie/ga/ a atáirgeadh agus/nó a athúsáid saor in aisce faoi réir an cheadúnais FEP is déanaí, Creative Commons Attribution International (CC BY ). Tá fáil ar fhaisnéis faoin gceadúnas ag www.psi.gov.ie.

Faoin gceadúnas CC-BY, caithfear foinse na faisnéise a aithint. Sa chás nach soláthraítear ráiteas sonrach aitreabúideachta, féadtar an ráiteas aitreabúideachta a leanas a úsáid: "Cuimsítear ann seo Sonraí faoi Earnáil Phoiblí na hÉireann a cheadúnaítear faoi cheadúnas Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)".

Leigh, le do thoil, an séanadh maidir le faisnéis ar fáil ar an láithreán seo.

Chun ceist a chur faoi athúsáid faisnéise cothabháilte ag an mBord um Fhaisnéis do Shaoránaigh seol r-phost, le do thoil, chuig psi@ciboard.ie.

Ní leathnaíonn cead maidir le faisnéis ó www.keepingyourhome.ie a athfhoilsiú go dtí aon ábhar ar an láithreán seo a d'fhéadfadh a bheith i seilbh tríu páirtí. Caithfear údarú chun ábhar mar seo a athfhoilsiú a fháil ó shealbhóirí an chóipchirt.

Cuirtear cosc ar íomhánna ón láithreán gréasáin seo (arb ábhar ceadúnaithe iad) a íoslódáil, a athfhoilsiú, a atarchur, a atáirgeadh nó a úsáid ar bhealach eile mar chomhaid aonair.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 07/11/2016

Tuilleadh eolais

Déan teagmháil le Líne Chabhrach MABS ar 0761 07 2000