Gaeilge | English

Forbhreathnú: Má ta tú i mbaol do theach a chailliúint

Más rud é go bhfuil tú chun do theach a chailliúint, bíodh sin de bharr athshealbhaithe, deireadh tionóntachta nó imthosca eile, beidh ort gníomhú go pras. B'fhéidir go gcaithfidh tú áit chónaithe a fháil, nó b'fhéidir go bhfuil cabhair nó tacaíocht bhreise ag teastáil uait chun fanacht i do theach.

Má tá riaráistí morgáiste agat, agus tú i mbaol do theach a chailliúint, d'fhéadfá teagmháil a dhéanamh le MABS, an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS), ar ionad ilfhreastail é le haghaidh comhairle agus tarchur i leith fiachais mhorgáiste.

De bharr sraith beartas chun cabhrú le daoine i riaráistí morgáiste, tá ról níos leithne ag MABS anois, a chuimsíonn seirbhís tiomnaithe i leith riaráistí morgáiste agus seirbhís meantóireachta ar fáil chun cabhrú le daoine a bhfuil orthu dul chuig an chúirt. Tá ról lárnach ag MABS, freisin, i scéim nua do dhaoine i ndroch-riaráistí morgáiste, mar chuid den tseirbhís náisiúnta réitigh do riaráistí morgáiste (Abhaile).

Tá Líne Chabhrach SCBA 0761 07 2000 ar fáil idir 9rn agus 8in, Luan go hAoine. Tá líonra náisiúnta oifigí ag SBCA, chomh maith le seirbhís ríomhphoist ag helpline@mabs.ie.

Léigh tuilleadh inár rannóg D'úinéirí tí.

Tacaí chun tú a choimeád i do theach ar cíos

Más tionónta príomháideach tú, má tá Forlíonadh Cíosa á fháil agat agus má tá tú i mbaol do theach a chailleadh de bharr ardú cíosa, tá tacaíocht ar fáil. Déan teagmháil leis an oifig áitiúil a riarann an Liúntas Leasa Forlíontach (a chuimsíonn an Forlíonadh Cíosa) chomh luath agus is féidir leat.

Tá an tSeirbhís um Chosaint Tionóntachta, a reáchtálann Threshold, ar fáil do thionóntaí príomháideacha a bhfuil a dtionóntachtaí i mbaol. Is féidir leis an tseirbhís seo tionóntaí a tharchur chuig an Roinn Coimirce Sóisialaí chun athbhreithniú a fháil ar do chás, más cuí. Tá an tseirbhís seo ar fáil sna háiteanna seo leanas:

  • Baile Átha Cliath, Cill Dara, Co. na Mí agus Cill Mantáin
  • Ceantar chathair Chorcaí
  • Gaillimh, Maigh Eo agus Ros Comáin

Iarratas a dhéanamh ar thithíocht údaráis áitiúil

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar an Rannóg Tithíochta i d’údarás áitiúil (comhairle contae nó cathrach). Déanfaidh an t-údarás measúnú ar d’imthosca agus is féidir go gcuirfidh siad áit chónaithe ar fáil duit, bunaithe ar an measúnú a dhéanfaidh siad ar do chuid riachtanas. Má fhaigheann tú áit chónaithe ón údarás áitiúil, bunófar an cíos ar do chumas é a íoc.

Tithíocht ó chumann tithíochta

Is féidir leat a léiriú ar d'iarratas ar thithíocht údaráis áitiúil gur mhaith leat freisin iarratas a dhéanamh ar thithíocht ó chumann tithíochta nó ó chumann comharthithíochta. Is eagraíochtaí iad seo a chuireann tithíocht shóisialta ar fáil do dhaoine nach bhfuil na hacmhainní acu tithe dá gcuid féin a cheannach. Cosúil leis an údarás áitiúil, déanfaidh siad measúnú ar d’imthosca agus is féidir go ndéanfaidh siad áit chónaithe a thairiscint duit, bunaithe ar an measúnú a dhéanfaidh siad ar do chuid riachtanas. Arís, ríomhfar an cíos bunaithe ar do chumas é a íoc.

Tithíocht ar cíos

Má aimsíonn tú áit ar cíos ó thiarna talún príobháideach, is féidir go mbeifeá incháilithe Forlíonadh Cíosa a fháil chun cuid den chíos a íoc. Má tá tú ag íoc cánach, ní bheidh tú in ann éileamh a dhéanamh ar fhaoiseamh cánach ar do chíos muna raibh tú id'thionónta ar 7 Nollaig 2010.

Tithíocht éigeandála nó sealadach

Mura bhfuil tú in ann teacht ar áit chónaithe láithreach bonn, is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chóiríocht éigeandála nó shealadach go bhfaighidh tú áit bhuan. Déanann ár ndoiciméad maidir le roghanna tithíochta do dhaoine gan dídean cur síos ar na tacaíochtaí éagsúla atá ar fáil.

Is féidir leat a dhéanamh le d’Ionad Faisnéise do Shaoránaigh áitiúil chun faisnéis agus comhairle a fháil, glao a chur ar an Seirbhís Teileafóin um Fhaisnéis do Shaoránaigh ar 0761 07 4000, Luan go hAoine, 9rn go 8in, nó logáil isteach sa láithreán citizensinformation.ie.

D'fhéadfá teagmháil a dhéanamh le Threshold, a chuireann seirbhís neamhspleách chomhairle agus tacaíochta ar fáil i leith chursaí tithíochta.

Má chaill tú do theach de bharr riaráistí nó fiachas fadhbach, d'fhéadfá teagmháil a dhéanamh le MABS, an tSeirbhís Bhuiséadta agus Chomhairle Airgid (MABS) ar féidir leí cabhrú leat deileáil le do chuid fiacha agus buiséad seachtainiúil a phleanáil.

Dáta an leasaithe deireanaigh: 30 Meán Fómhair 2016