Gaeilge | English

Úinéirí tí

Forbhreathnú ar fhiachas morgáiste

Eolas do dhaoine atá i mbaol fiachais mhorgáiste


Cóid um chosaint tomhaltóirí agus morgáistí

Ní mór d'iasachtóirí morgáiste cloí le cóid reachtúla.


Próiseas Réitigh do Riaráistí Morgáiste (MARP)

Ní mór d'iasachtóirí morgáiste próiseas sainmhínithe a leanúint agus iad ag plé le riaráistí morgáiste.


Riaráistí morgáiste: scéim cúnaimh agus comhairle

Cuireann scéim nua comhairle airgeadais, dlí agus dócmhainneachta ar fáil d’iasachtaithe a bhfuil riaráistí tromchúiseacha morgáiste acu.


Socruithe malartacha aisíocaíochta do dhaoine a bhfuil deacracht mhorgáiste acu

Sainiú: Faisnéis ar shocruithe malartacha aisíocaíochta agus roghanna eile do dhaoine atá thíos le riaráistí morgáiste. Saincheisteanna a bhfuil machnamh le déanamh orthu nuair a bhíonn do chuid roghanna á measúnú agat.


Freagairtí maidir le riaráistí morgáiste agus fiachas pearsanta

Forbairtí agus tograí i limistéar na riaráistí morgáiste agus fiachais phearsanta.


Forlíonadh Ús Morgaíste

Is íocaíocht é Forlíonadh Ús Morgáiste a dhéanann an Roinn Coimirce Sóisialaí. Soláthraíonn sé tacaíocht ghearrthéarmach chun cabhrú leat d’aisíocaíochtaí úis morgáiste a íoc. Ó 1 Eanáir 2014, tá deireadh leis an scéim Forlíonadh Ús Morgáiste d'iarratasóirí nua agus ní ghlacfar aon iarratas nua ón dáta seo.


Faoiseamh cánach ar ús morgáiste/Faoiseamh cánach ag an bhfoinse

Ní cheadaítear aon fhaoiseamh cánach ar ús morgáiste le haghaidh morgáistí a glacadh i ndiaidh an 31 Nollaig 2012.


Polasaithe árachais chun do mhorgáiste a chosaint

Sainiú achomair ar 2 shaghas éagsúla árachais is féidir leat a fháil maidir le morgáiste.


Ag ligean seomra i do theach amach ar cíos

Is féidir seomra i do theach a ligean ar cíos agus faoiseamh cánach a fháil.


An scéim náisiúnta um morgáiste-chuig-cíos

Déantar cur síos ar an scéim um morgáiste-chuig-cíos, a ligeann do dhaoine a bhfuil deacrachtaí morgáiste acu aistriú chuig a dtithe a ligean ar cíos.


Socruithe um Dhócmhainneacht Phearsanta

Is féidir le daoine ag a bhfuil fiachas faoi urrús, agus nach bhfuil in ann íoc as a bhfiachas, iarratas a dhéanamh ar Shocrú um Dhócmhainneacht Phearsanta.


Do theach a dhíol agus tabhairt suas deonach


Athshealbhú tí

An bhfuil easpa acmhainní agat le do mhorgáiste tí a íoc? An bhfuil do theach faoi bhagairt athshealbhaithe? Faigh amach faoi roghanna atá ar fáil duit.