Gaeilge | English

Ráiteas ar Inrochtaineacht agus Inúsáideacht

Tá sé mar cheann de phríomhspriocanna keepingyourhome.ie faisnéis a sholáthar ar an idirlíon a bhfuil fáil ag gach duine air.

Comhlíonann an suíomh seo treoirlínte maidir le Inrochtaineachta Ábhar Gréasáin an WAI (Web Accessibility Initiative/Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin), mar ar forbraíodh iad ag Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda/The World Wide Web Consortium.

Dáta an Leasaithe Deireanaigh: 27/11/2009

Tuilleadh eolais

Déan teagmháil le Líne Chabhrach MABS ar 0761 07 2000