Gaeilge | English

D'úinéirí tí

Má tá tú buartha faoi aisíocaíochtaí morgáiste, nó má tá do mhorgáiste i riaráistí, déantar cur síos sa rannán seo ar na roghanna agus tacaíochtaí atá ar fáil chun cabhrú leat do theach a fhanacht.

Do thionóntaí

Má tá fadhbanna agat do chíos a íoc, sa rannán seo déantar cur síos ar conas rochtain a fháil ar an íocaíocht Forlíonadh Cíos agus ar thacaíochtaí eile do thionóntaí.

Fiachas faidhbe

Sa rannán seo, is féidir faisnéis ginearálta maidir le fiachas a fháil, lena n-áirítear faisnéis faoi bhailiú fiachais, rátálacha creidmheasa agus nósanna imeachta a bhaineann le féimheacht.

Má chailleann tú do theach

Má tá imní ort go gcaillfidh tú do theach, déantar cur síos sa rannán seo ar conas a oibríonn cumainn tithíochta agus conas rochtain a fháil ar thithíocht údaráis áitiúil.

Painéil chuntasóirí

Má tá tú i riaráistí morgáiste, d’fhéadfá bheith in ann comhairle airgeadais a fháil ó chuntasóir, saor in aisce.